Skip to main content

Medewerker klantenservice België – instapniveau (Belgian Client Service Associate - Entry Level)

Fisher Investments UK London, United Kingdom

Overview

Mocht u interesse hebben in deze rol, dan kunt u direct solliciteren met een Engelstalig CV.

De uitdaging:

Als medewerker Client Service Associate België werk je in een bruisende omgeving en ben je verantwoordelijk voor een deel van de dagelijkse activiteiten bij een van de bekendste private vermogensbeheerders ter wereld. We zien graag van je dat je vragen stelt, processen verbetert en vernieuwende oplossingen aandraagt. In functioneringsgesprekken kijken we vooral naar hoe je presteert en we investeren continu in je ontwikkeling, zodat je kunt blijven doorgroeien binnen het bedrijf.

Hoe meer toegevoegde waarde je creëert, hoe sneller de weg naar een hogere functie voor je open ligt. Onze hoogste managers zijn precies zo opgeklommen en wij zijn ervan overtuigd dat jij in hun voetsporen kunt treden. Wij hopen zelfs dat je binnen een jaar of twee doorgroeit naar je volgende functie (zoals de meeste succesvolle medewerkers). 

De functie:

In deze functie is elke dag anders! Bereid je voor op dynamische dagen, want jij bent het aanspreekpunt voor salespersoneel, Investment Counsellors en heel veel anderen. Je:

 • werkt rechtstreeks samen met topbanken (onze bewaarders) en brengt administratieve en operationele taken tot een goed einde
 • komt in contact met bedrijven uit andere Europese landen
 • helpt Investment Counsellors met relatiebeheer door operationele vragen van bestaande cliënten af te handelen
 • helpt portefeuilles te analyseren en aanbevelingen te formuleren op basis van de actuele financiële situatie van potentiële cliënten
 • wordt een aanspreekpunt of expert in meerdere onderwerpen door je vaardigheden te verfijnen naarmate je meer verantwoordelijkheid op je neemt
 • rapporteert aan je Client Service Team Leader, die je helpt bij je training en professionele ontwikkeling

Jouw profiel:

 • Je hebt een universitair diploma of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring (een financiële, economische of zakelijke achtergrond is een pre).
 • Nederlands is je moedertaal en je hebt een uitstekende kennis van het Engels, kennis van het Frans is een groot pluspunt.
 • Je kunt telefonisch of per e-mail een band opbouwen met een gevarieerd publiek en stelt daarbij de cliënt voorop.
 • Je functioneert uitstekend in een teamomgeving.
 • Je levert werk van topkwaliteit, ook binnen strakke deadlines.

Waarom Fisher Investments Europe?

Wereldwijd onderscheidt Fisher Investments zich door het belang van zijn cliënten voorop te stellen, dienstverlening van wereldklasse te bieden en beleggen op een persoonlijke manier aan te pakken. Met onze ongecompliceerde en transparante kostenstructuur en onze gerenommeerde Europese bewaarders heb je de zekerheid dat we altijd in het belang van onze cliënten handelen.

Zonder onze mensen zouden we onze ambities nooit waar kunnen maken. In die wetenschap helpt Fisher Investments zijn personeel ook hún langetermijndoelen te vervullen met een uitgebreid pakket extralegale voordelen:

 • 100% terugbetaling van aanvullende ziekte- en tandartskosten voor jou en je gerechtigde personen ten laste*
 • 28 dagen vakantie per jaar, na vijf jaar dienst loopt dit op tot 30 dagen, met de mogelijkheid om 3 dagen bij te kopen
 • Jaarlijkse gezondheidsscreening voor jou en je gerechtigde personen ten laste*
 • 9% bijdrage aan bedrijfspensioen, waarbij het bedrijf je eventuele aanvullende pensioeninleg tot 5% matcht
 • Keuze uit twee pensioenregelingen
 • Maandelijkse sporttoelage* en fietsprogramma
 • Rentevrije lening om reiskosten te betalen beschikbaar vanaf zes maanden dienst**
 • Vrijwillige wereldwijde reisverzekering, zowel zakelijk als privé, inclusief wintersport
 • Twee welzijnsprogramma's (gratis, vertrouwelijk en de klok rond beschikbaar)
 • Aanvullende moederschapsuitkering vanaf twaalf maanden ononderbroken dienst
 • Een werkomgeving gestoeld op samenwerking, met doorlopende ontwikkelingsmogelijkheden, ondersteuning en blijken van waardering

Wij zijn erg trots op onze inclusieve bedrijfscultuur. Wij waarderen de andere kijk en unieke vaardigheden waarmee jij ons team en ons allemaal versterkt enorm. Slagen bij Fisher Investments is een kwestie van resultaten behalen, samenwerken en vastberaden zijn om grootse dingen te verwezenlijken – als jij daar klaar voor bent, zijn wij klaar voor jou! Solliciteer vandaag nog kandidaat voor een team waarin je het leven van anderen beter maakt door de beleggingswereld naar een hoger niveau te tillen.

FISHER INVESTMENTS EUROPE HANTEERT ALS WERKGEVER EEN BELEID VAN GELIJKE KANSEN

*Alle belastingen op voordelen in natura, zoals gedefinieerd door het FOD Financiën, komen ten laste van de werknemer.

**Alleen beschikbaar voor voltijdse werknemers met een regulier contract voor twaalf maanden.


The Opportunity:

As a Belgian Client Service Associate, you will be a part of an energetic environment managing daily tasks at one of the world’s preeminent private money managers. You are encouraged to ask questions, improve processes, and propose fresh solutions. We base your evaluation performance on meritocracy and invest in employee development to help progression and growth within the firm.

The more value you can add, the quicker you will be on your way to earning more advanced opportunities. That is how our top executives got there, and we think you can do it too. In fact, we hope you will promote to your next role within 2 or more years (a typical outcome for successful employees). 

The Day-to-Day:

Every day in this role is different! Expect a dynamic day where you will liaise Sale Representatives, Investment Counsellors, and many other parties. You will:

 • Partner directly with top banks (who are our custodians) to assist with administrative and operational tasks
 • Gain exposure to other European countries’ businesses
 • Help Investment Counsellors with relationship management by working with existing clients on operational inquiries
 • Help produce analyses and portfolio recommendations based on the current financial situation of prospective clients
 • Be a direct contact or expert in multiple subjects to develop your skills once you assume more responsibility
 • Report to your client Service Team Leader who will aid in your on-the-job training and professional development

Your Qualifications:

 • A university degree or equivalent combination of education and experience (Finance/Economics/Business is a plus)
 • Native/Fluent French and English skills, Flemish is also highly beneficial
 • You can connect with a wide array of audiences by phone and email with a focus on client service
 • Work well in a collaborative, team-oriented setting
 • Commitment to maintain quality of work while sticking to a timeline

Why Fisher Investments Europe

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that we align with our clients’ best interests by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It’s the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

 • 100% coverage of the supplemental medical and dental premiums for you and your qualified dependents*
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after 5 years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • Annual Health Screening for you and your qualified dependents*
 • 9% company pension contribution with an additional company match up to 5%
 • Two Pension Contributions methods to choose from
 • Monthly gym subsidy* and Cyclescheme programme
 • Interest-free season ticket loan available for purchase upon six months of employment**
 • Voluntary worldwide business and leisure travel insurance, including winter sports
 • Two Wellness Programmes (free, confidential and available 24/7)
 • Enhanced maternity pay subject to 12-months continuous service
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS EUROPE IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as classed by the HMRC

**Available only to regular full-time employees with at least a 12-month contract