Skip to main content

Investment Counsellor Nederland (Dutch Investment Counsellor)

Fisher Investments Luxembourg Luxembourg, Luxembourg

Overview

Mocht u interesse hebben in deze rol, dan kunt u direct solliciteren met een Engelstalig CV.

Wil je graag werken voor een gerenommeerde internationale beleggingsfirma en ben je toe aan een volgende carrièrestap in de financiële wereld? Wil je een expert worden op het gebied van financiële markten en beleggen en carrière maken in de advieswereld? Wil je je inzetten voor het opbouwen van een sterke relatie met de cliënt en een optimale dienstverlening leveren?

Fisher Investments Europe is het Europese dochterbedrijf van Fisher Investments, een particuliere beleggingsfirma die vermogende particuliere cliënten en een aantal toonaangevende wereldwijde instellingen diensten aanbiedt op het gebied van professioneel discretionair portefeuillebeheer. Onze organisatie is in het afgelopen decennium fors gegroeid en we zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten met een financiële achtergrond die als Investment Counsellor ons team kunnen versterken om in het kader van onze uitbreiding in Europa de financiële sector in Nederland naar een hoger niveau te tillen.

De uitdaging:

Als Investment Counsellor (IC) beheer je de relaties met onze vermogende cliënten in Nederland vanuit ons kantoor in Luxemburg. Je begrijpt precies wat onze cliënten nodig hebben en kunt hen de redenen voor wijzigingen in een portefeuille duidelijk uitleggen: beide van cruciaal belang voor het onderhouden van een langdurige relatie. Je rapporteert aan je Team Manager, die je helpt bij je professionele ontwikkeling.

De functie:

 • Je bouwt langdurige relaties op met onze cliënten en zorgt ervoor dat zij altijd verzekerd zijn van uitstekende dienstverlening
 • Je beheert verschillende relaties met vermogende cliënten die circa € 100-150 miljoen aan vermogen bij ons belegd hebben
 • Je bent de schakel die onze cliënten verbindt met ons Investment Policy Committee, onze onderzoekers en traders en verschillende serviceteams
 • Je licht cliënten proactief in over wijzigingen in hun portefeuille, de financiële markten en onze actuele marktstrategie en beleggingsfilosofie
 • Je wordt dankzij ons trainingsprogramma een expert op het gebied van finance en kapitaalmarkten

Jouw profiel:

 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in de bank-/vermogensbeheersector in een functie waarin je direct in contact stond met particuliere cliënten
 • Je hebt degelijke kennis van financiële concepten, markten en huidige ontwikkelingen, en van de markt
 • Nederlands is je moedertaal en je hebt een uitstekende kennis van het Engels (kennis van andere Europese talen is een voordeel)
 • Je kunt een band opbouwen met en informatie doorgeven aan een gevarieerd publiek
 • Je bent positief ingesteld en kunt je inleven in je cliënten, zowel in goede als in slechte tijden
 • MiFID-certificatie, training of een equivalent daarvan
 • CFA of een gelijkwaardige opleiding is een pre

Waarom Fisher Investments Luxembourg?

Wereldwijd onderscheidt Fisher Investments zich door het belang van zijn cliënten voorop te stellen, dienstverlening van wereldklasse te bieden en beleggen op een persoonlijke manier aan te pakken. Met onze ongecompliceerde en transparante kostenstructuur en onze gerenommeerde Europese bewaarders heb je de zekerheid dat we altijd in het belang van onze cliënten handelen.

Zonder onze mensen zouden we onze ambities nooit waar kunnen maken. In die wetenschap helpt Fisher Investments zijn personeel ook hún langetermijndoelen te vervullen met een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • 100% terugbetaling van de aansluitingskosten of premies voor de aanvullende ziektekostenverzekering (omvat ziektekosten, tandartskosten en oogartskosten) voor werknemers en afhankelijke gezinsleden*
 • De dekking van onze ziektekostenverzekeraar, DKV, omvat verschillende voorwaarden en terugbetalingsregelingen voor behandelingen, inclusief tandheelkunde en orthodontie. Ook noodzakelijke medische kosten tijdens buitenlandse reizen zijn gedekt.
 • 28 dagen vakantie per jaar, na vijf jaar dienst loopt dit op tot 30 dagen, met de mogelijkheid om 3 dagen bij te kopen
 • Een aanvullend pensioen voor werknemers: 4% van je basissalaris tot de AOW-drempel van de betreffende belastingdienst en 12% van je basissalaris boven die drempel. FIL matcht de pensioeninleg van werknemers tot een maximum van 50% (of € 600 aangezien de overheid de maximale inleg momenteel op € 1200 per jaar heeft vastgelegd)
 • Een werkomgeving gestoeld op samenwerking, met doorlopende ontwikkelingsmogelijkheden, ondersteuning en blijken van waardering
 • Maandelijkse sporttoelage*

Wij zijn erg trots op onze inclusieve bedrijfscultuur. Wij waarderen de andere kijk en unieke vaardigheden waarmee jij ons team en ons allemaal versterkt enorm. Slagen bij Fisher Investments is een kwestie van resultaten behalen, samenwerken en vastberaden zijn om grootse dingen te verwezenlijken – als jij daar klaar voor bent, zijn wij klaar voor jou! Solliciteer vandaag nog kandidaat voor een team waarin je het leven van anderen beter maakt door de beleggingswereld naar een hoger niveau te tillen.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG HANTEERT ALS WERKGEVER EEN BELEID VAN GELIJKE KANSEN

*Alle belastingen op voordelen in natura die voortkomen uit de betaling van premies of aansluitingskosten door het bedrijf komen ten laste van de werknemer.


Are you interested in working for an outstanding global investment firm and looking to take the next step in your career in Finance? Want to become an expert in and build a career advising clients on financial markets and investments? Want to focus on forging strong client relationships and providing exceptional client service?

Fisher Investments Europe is the European subsidiary of Fisher Investments, a privately-held investment management firm that provides professional discretionary portfolio management services for high net worth private clients and some of the world's preeminent institutions. Our organisation has grown significantly over the past decade and we are looking for motivated candidates with finance backgrounds to join our team as Investment Counsellors to help us better the financial industry in The Netherlands as we continue our expansion in Europe.

The Opportunity:

The Investment Counsellor (IC) role is focused on managing relationships with high-net-worth clients in The Netherlands from our office in Luxembourg. Your understand our clients' needs and educate them on the reasoning behind portfolio changes is crucial to your success in this role in maintaining long-lasting relationships. You will report to your Team Manager who will aid in your professional development.

The Day-To-Day:

 • Build long standing relationships with our clients, ensuring they always receive exceptional service
 • Manage a book of high-net-worth relationships with approximately €100-150 million in assets
 • Be the conduit between our clients, our Investment Policy Committee, our research and trading departments, and several service teams
 • Proactively update clients on portfolio changes, financial markets, our current market strategy and investment philosophy
 • Gain advanced finance and capital markets education through our training program

Your Qualifications:

 • 2+ years exposure to private clients within the banking /wealth management industry
 • A sound knowledge of financial concepts, markets, current events and the market
 • Native Dutch and native or fluent English language skills (Proficiency in other European languages is beneficial)
 • Connect with and educate a variety of audiences
 • Maintain a positive personality and empathise with clients in good times and bad
 • MiFID certification, training or the equivalent
 • CFA or similar education is beneficial

Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

 • 100% coverage of the membership or premium cost for the supplemental healthcare (includes medical, dental, vision) for employees and their qualified dependents*
 • Our supplemental medical provider, DKV, covers a range of conditions and reimbursement options for treatments including dental treatment and orthodontic care. It also includes medical care if needed when travelling abroad
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after five years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • A supplemental retirement pension to employees, 4% of your base pay up to the social security ceiling and 12% for base pay income over the ceiling. FIL will match employee personal contributions up to a maximum of 50% (or €600 given the current employee maximum is €1200 annually as set by the government)
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events
 • Monthly gym subsidy*

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as a result of the premiums/membership costs paid by the Company