Skip to main content

Private Client Advice Associate Nederland (Dutch Private Client Advice Associate)

Fisher Investments Luxembourg Luxembourg, Luxembourg

Overview

Mocht u interesse hebben in deze rol, dan kunt u direct solliciteren met een Engelstalig CV.

De uitdaging:

Het team Private Client Advice (PCA) evalueert de doelstellingen, risicoprofielen en huidige beleggingsstrategieën en -structuren van cliënten en prospecten om een geschikte vermogensallocatie en benchmark aan te bevelen.

Als PCA Associate Nederland ondersteun je andere teamleden, analisten, verbonden agenten en beleggingsadviseurs bij het verlenen van gereglementeerd en geschikt advies aan potentiële en bestaande cliënten van Fisher Investments Luxembourg. Je leert je aanbevelingen baseren op gegevens en inzichten. Je rapporteert aan je Team Manager, die je helpt bij je professionele ontwikkeling en training.

De functie:

 • Je prepareert en finaliseert schriftelijke voorstellen door inlichtingen te verzamelen bij de cliënt en externe aanbieders, analyses te maken op basis van de bestaande activa en portefeuillesimulaties uit te voeren
 • Je werkt samen met andere interne teams om een vlotte overdracht van dossiers te garanderen.
 • Je werkt aan tijdelijke teamprojecten om de efficiëntie te verhogen.
 • Je werkt met MS Access, Word, Excel (complexe functies) en Adobe om voorstellen te personaliseren en gedetailleerde rapporten samen te stellen.

Jouw profiel:

 • Je hebt een universitair diploma of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring
 • Je hebt een uitstekende kennis van het  Nederlands (in woord en geschrift)
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met vermogensplanning en beleggingsprincipes of bent geslaagd voor kennisproeven uit de financiële sector
 • Je levert kwaliteit binnen de gestelde deadlines
 • Je werkt graag samen in een boeiende omgeving met hoge werkvolumes

Waarom Fisher Investments Luxembourg?

Wereldwijd onderscheidt Fisher Investments zich door het belang van zijn cliënten voorop te stellen, dienstverlening van wereldklasse te bieden en beleggen op een persoonlijke manier aan te pakken. Met onze ongecompliceerde en transparante kostenstructuur en onze gerenommeerde Europese bewaarders heb je de zekerheid dat we altijd in het belang van onze cliënten handelen.

Zonder onze mensen zouden we onze ambities nooit waar kunnen maken. In die wetenschap helpt Fisher Investments zijn personeel ook hún langetermijndoelen te vervullen met een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • 100% terugbetaling van de aansluitingskosten of premies voor de aanvullende ziektekostenverzekering (omvat ziektekosten, tandartskosten en oogartskosten) voor werknemers en afhankelijke gezinsleden*
 • De dekking van onze ziektekostenverzekeraar, DKV, omvat verschillende voorwaarden en terugbetalingsregelingen voor behandelingen, inclusief tandheelkunde en orthodontie. Ook noodzakelijke medische kosten tijdens buitenlandse reizen zijn gedekt.
 • 28 dagen vakantie per jaar, na vijf jaar dienst loopt dit op tot 30 dagen, met de mogelijkheid om 3 dagen bij te kopen
 • Een aanvullend pensioen voor werknemers: 4% van je basissalaris tot de AOW-drempel van de betreffende belastingdienst en 12% van je basissalaris boven die drempel. FIL matcht de pensioeninleg van werknemers tot een maximum van 50% (of € 600 aangezien de overheid de maximale inleg momenteel op € 1200 per jaar heeft vastgelegd)
 • Een werkomgeving gestoeld op samenwerking, met doorlopende ontwikkelingsmogelijkheden, ondersteuning en blijken van waardering
 • Maandelijkse sporttoelage*

Wij zijn erg trots op onze inclusieve bedrijfscultuur. Wij waarderen de andere kijk en unieke vaardigheden waarmee jij ons team en ons allemaal versterkt enorm. Slagen bij Fisher Investments is een kwestie van resultaten behalen, samenwerken en vastberaden zijn om grootse dingen te verwezenlijken – als jij daar klaar voor bent, zijn wij klaar voor jou! Solliciteer vandaag nog kandidaat voor een team waarin je het leven van anderen beter maakt door de beleggingswereld naar een hoger niveau te tillen.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG HANTEERT ALS WERKGEVER EEN BELEID VAN GELIJKE KANSEN

*Alle belastingen op voordelen in natura die voortkomen uit de betaling van premies of aansluitingskosten door het bedrijf komen ten laste van de werknemer.


The Opportunity:

The Private Client Advice (PCA) group evaluates client and prospect goals, risk profiles, current investment strategies and structures to determine suitable asset allocation and benchmark recommendations. 

As a Dutch PCA Associate, you will support other team members, Analysts, Tied Agents and Investment Counsellors in providing regulated and suitable advice to prospective and existing clients of Fisher Investments Luxembourg. You will learn to use data and insights to guide your recommendations. You will report to your Team Leader who will aid in your professional development and job training.

The Day-to-Day:

 • Prepare and format written proposals by collecting client information, using information from third-party vendors, and conducting analysis based on the existing assets, and running portfolio simulations
 • Partner with other internal groups to ensure smooth transition of cases
 • Work on ad hoc group projects to help increase efficiency
 • Use MS Access, Word, Excel (perform complex functions) and Adobe to customise proposals and produce detailed reports

Your Qualifications:

 • A University degree or equivalent combination of education/experience
 • Fluent language proficiency in: Dutch (Written and Verbal)
 • Experience with financial planning and investment principles or industry exams preferable
 • Produce quality work within a target timeline
 • Eager to work in an energetic, collaborative environment to support high-volume output

Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

 • 100% coverage of the membership or premium cost for the supplemental healthcare (includes medical, dental, vision) for employees and their qualified dependents*
 • Our supplemental medical provider, DKV, covers a range of conditions and reimbursement options for treatments including dental treatment and orthodontic care. It also includes medical care if needed when travelling abroad
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after five years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • A supplemental retirement pension to employees, 4% of your base pay up to the social security ceiling and 12% for base pay income over the ceiling. FIL will match employee personal contributions up to a maximum of 50% (or €600 given the current employee maximum is €1200 annually as set by the government)
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events
 • Monthly gym subsidy*

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as a result of the premiums/membership costs paid by the Company