Skip to main content

Sales Executive Nederland (Dutch Sales Executive)

Fisher Investments Luxembourg Luxembourg, Luxembourg

Overview

Mocht u interesse hebben in deze rol, dan kunt u direct solliciteren met een Engelstalig CV.

Ga bij Fisher Investments Luxembourg (FIL) aan de slag als een van de eerste Account Executives (AE) voor Nederland. Als schakel tussen potentiële particuliere cliënten in België en ons bedrijf vervul je een sleutelrol in het salesproces en draag je zowel bij aan de financiële toekomst van je prospecten als aan de groei van onze activiteit. Als Account Executive Nederland leg je contact met vermogende particulieren die interesse in Fisher Investments Europe hebben getoond. Aan de hand van salestechnieken bepaal je hun beleggingsdoelstellingen en leg je hun onze strategie uit, met als doel een afspraak te maken bij ons salesteam buitendienst.

De uitdaging:

Dankzij oefening in de praktijk en mentoring gaat je persoonlijke ontwikkeling razendsnel. Je wordt omringd door gemotiveerde professionals, verbetert je salesvaardigheden, ontwikkelt relaties binnen het bedrijf en bouwt aan je eigen unieke loopbaantraject. Account Executive Nederland is een fascinerende functie die je veel voldoening geeft.

Er wacht je een uitgebreid beloningspakket, met een royale commissiestructuur zonder bovengrens. Je rapporteert aan de Group Vice President of International Sales Support and Development.

De functie:

 • Je verwerft inzicht in vermogensbeheer in Nederland: Hoe beleggen mensen hun geld? Waarin beleggen ze?
 • Je scherpt je salesvaardigheden aan, verbetert je aanpak en helpt ons om leads om te zetten in vermogen onder beheer
 • Je praat met vermogende beleggers om hun financiële positie te begrijpen en suggereert relevante volgende stappen
 • Je ontwikkelt een goed begrip van de marktfilosofie van Fisher Investments en leert dankzij trainingssessies over uiteenlopende onderwerpen, van de kapitaalmarkten tot salestechnieken, hoe je een salesprofessional van wereldklasse wordt

Jouw profiel:

 • Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels
 • Je hebt een universitair diploma of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring
 • Je hebt ervaring met verkopen en droomt van een carrière in sales
 • Je gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Je leert uit je tegenslagen en spant je in om beter te doen.
 • Je werkt graag samen met gemotiveerde professionals in een boeiende omgeving.

Financiële ervaring is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk. Je krijgt een volledige opleiding.

Waarom Fisher Investments Luxembourg?

Wereldwijd onderscheidt Fisher Investments zich door het belang van zijn cliënten voorop te stellen, dienstverlening van wereldklasse te bieden en beleggen op een persoonlijke manier aan te pakken. Met onze ongecompliceerde en transparante kostenstructuur en onze gerenommeerde Europese bewaarders heb je de zekerheid dat we altijd in het belang van onze cliënten handelen.

Zonder onze mensen zouden we onze ambities nooit waar kunnen maken. In die wetenschap helpt Fisher Investments zijn personeel ook hún langetermijndoelen te vervullen met een uitgebreid pakket extralegale voordelen:

 • 100% terugbetaling van de aansluitingskosten of premies voor de aanvullende ziektekostenverzekering (omvat ziektekosten, tandartskosten en oogartskosten) voor werknemers en afhankelijke gezinsleden*
 • De dekking van onze ziektekostenverzekeraar, DKV, omvat verschillende voorwaarden en terugbetalingsregelingen voor behandelingen, inclusief tandheelkunde en orthodontie. Ook noodzakelijke medische kosten tijdens buitenlandse reizen zijn gedekt.
 • 28 dagen vakantie per jaar, na vijf jaar dienst loopt dit op tot 30 dagen, met de mogelijkheid om 3 dagen bij te kopen
 • Een aanvullend pensioen voor werknemers: 4% van je basissalaris tot de AOW-drempel van de betreffende belastingdienst en 12% van je basissalaris boven die drempel. FIL matcht de pensioeninleg van werknemers tot een maximum van 50% (of € 600 aangezien de overheid de maximale inleg momenteel op € 1200 per jaar heeft vastgelegd)
 • Een werkomgeving gestoeld op samenwerking, met doorlopende ontwikkelingsmogelijkheden, ondersteuning en blijken van waardering
 • Maandelijkse sporttoelage*

Wij zijn erg trots op onze inclusieve bedrijfscultuur. Wij waarderen de andere kijk en unieke vaardigheden waarmee jij ons team en ons allemaal versterkt enorm. Slagen bij Fisher Investments is een kwestie van resultaten behalen, samenwerken en vastberaden zijn om grootse dingen te verwezenlijken – als jij daar klaar voor bent, zijn wij klaar voor jou! Solliciteer vandaag nog kandidaat voor een team waarin je het leven van anderen beter maakt door de beleggingswereld naar een hoger niveau te tillen.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG HANTEERT ALS WERKGEVER EEN BELEID VAN GELIJKE KANSEN

*Alle belastingen op voordelen in natura die voortkomen uit de betaling van premies of aansluitingskosten door het bedrijf komen ten laste van de werknemer.


Join Fisher Investments Luxembourg (FIL) as one of the first Account Executives (AEs) for The Netherlands. You will be a crucial part of the sales process as the liaison between potential Dutch private clients and our firm - helping both the prospect’s financial future and our overall growth. As a Dutch Account Executive, you engage with high-net-worth individuals who have expressed interest in Fisher Investments Europe. Using sales techniques, you’ll determine their investment goals and educate them on our strategy with the goal of setting an appointment with our outside sales team.

The Opportunity:

Through hands-on training and mentorship, your personal development is exponential. Surrounded by motivated professionals, you will grow your sales skills, build relationships within the firm and create your unique career path. The Dutch Account Executive position is both a rewarding and engaging role.

You will have a great compensation package with a generous uncapped commission structure. You will report to the Group Vice President of International Sales Support and Development.

The Day-to-Day:

 • Gaining an understanding of wealth management in The Netherlands: How do people invest their money? What do they invest it in?
 • Sharpen your sales skills as you improve your pitch and help us turn leads into assets under management
 • Speak to High net worth investors to understand their financial position and suggest relevant next steps
 • Cultivate an understanding of Fisher Investments market philosophy, supported by sessions ranging from Capital Markets to sales techniques, you will learn the art of becoming a sales professional

Your Qualifications:

 • Speak Dutch and English fluently
 • University graduate or equivalent combination of education and experience
 • Experience selling and passionate about a career in sales
 • You meet challenges head-on. You learn from your setbacks and work towards improvement.
 • Eager to work in an energetic, collaborative environment with motivated professionals

Experience in finance is helpful but not necessary as full training is provided.

Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients’ priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It’s the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

 • 100% coverage of the membership or premium cost for the supplemental healthcare (includes medical, dental, vision) for employees and their qualified dependents*
 • Our supplemental medical provider, DKV, covers a range of conditions and reimbursement options for treatments including dental treatment and orthodontic care. It also includes medical care if needed when travelling abroad
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after five years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • A supplemental retirement pension to employees, 4% of your base pay up to the social security ceiling and 12% for base pay income over the ceiling. FIL will match employee personal contributions up to a maximum of 50% (or €600 given the current employee maximum is €1200 annually as set by the government)
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events
 • Monthly gym subsidy*

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxesas a result of the premiums/membership costs paid by the Company