Fisher Investments logo
Join Fisher's Talent Network

Norwegian Investment Counsellor (2018-7389)

London, United Kingdom
Service
2018-7389

Share:

Job Description

Overview

Har du lyst til å arbeide i et dynamisk og globalt investeringsfirma , og er på utkikk etter neste karrieretrinn innen finans? Vil du bli ekspert på rådgivning av kunder om finansmarkeder og investeringer, og bygge en karriere rundt dette? Vil du skape sterke kunderelasjoner og yte eksepsjonelt god kundeservice?

 

Fisher Investments Europe er Fisher Investments' europeiske datterselskap. Fisher Investments er et privateid firma innen investeringsforvaltning basert i USA, som leverer diskresjonær porteføljeforvaltning til formuende privatkunder, samt noen av verdens fremste institusjoner. Fisher Investments forvalter en kapital på mer enn EUR 90 milliarder. Organisasjonen vår har vokst betydelig det siste tiåret, og vi søker nå dyktige og motiverte kandidater med finansbakgrunn som kan bli med på laget vårt som investeringsrådgivere, og bidra til å forbedre den norske finansbransjen, samtidig med at vi fortsetter vår ekspansjon i Europa.

 

Investeringsrådgiverens rolle fokuserer på oppbygging av langsiktige kunderelasjoner, og sikring av at kundene alltid får best mulig service. Investeringsrådgiverne håndterer relasjoner med norske formuende kunder fra vårt europeiske hovedkontor i London. Investeringsrådgiverne er kundenes primære kontaktpunkt, og er ansvarlige for kundeforhold for en som typisk representerer en kapital på EUR 100-150 millioner. Evnen til å kommunisere klart, lytte og forstå kundenes behov, samt å lære kundene opp til å forstå tankegangen bak porteføljeendringer, er avgjørende for at kunderelasjonene skal bli langvarige. Kandidatene må kunne vise at de kan bygge opp kundenes tillit på basis av både finansielle, sosiale og organisatoriske ferdigheter. For å oppsummere, investeringsrådgiverne har følgende ansvarsområder og kvalifikasjoner:

 

Ansvarsområder:

 • Bygge langsiktige relasjoner med våre kunder, og sikre at kundene alltid får best mulig service
 • Håndtere relasjoner med formuende kunder som samlet representerer en kapital på rundt EUR 100-150 millioner
 • Være bindeledd mellom kunden, analyseavdelingen, trading og andre avdelinger
 • Proaktiv kommunikasjon av porteføljeoppdateringer og opplæring av kundene, slik at de kan forstå finansmarkedene, vår gjeldende markedsstrategi og vår investeringsfilosofi
 • Tilegne seg avansert trening innen finans og kapitalmarkeder gjennom vårt opplærings- og mentorprogram.

 

Kvalifikasjoner:

 • Dokumenterte resultater fra 3 til 5 års eksponering mot private kunder innen bank/formuesforvaltning
 • Bachelor- eller mastergrad sterkt foretrukket
 • CFA eller på vei mot CFA foretrukket
 • IMC eller CISI nivå 4 foretrukket
 • God kunnskap om finansielle begreper, markedene, dagens begivenheter og om markedet du ønsker å betjene kunder.
 • Norsk som morsmål og engelsk som morsmål eller flytende. Kunnskaper innen andre europeiske språk er gunstig, men ikke nødvendig
 • Evne til å lytte og sette seg inn i kundens situasjon, i både gode og dårlige tider
 • Evne til å kommunisere og lære fra seg
 • Sympatisk og positiv personlighet med en sterk, profesjonell arbeidsmoral
 • Effektiv tidsstyring og solide organisatoriske ferdigheter.

Ved å bruke, samtykker du i at informasjonen om din offentlige profil, CV, CV og annen informasjon du sender til oss, kan lagres i vår database for å vurdere deg for nåværende og fremtidige jobbmuligheter. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst ved å sende en e-post til [email protected] Din informasjon vil bli brukt til å vurdere deg for ansettelse i samsvar med våre retningslinjer for personvern på https://www.fishercareers.com/?site_type=INT#footer_privacy.

 

Fisher Investments Europe er en arbeidsgiver som praktiserer likestilling.

 

Share:

Not ready to apply?

Join Fisher's Talent Network