Skip to main content

Verbonden agent Nederland (Netherlands Tied Agent)

Fisher Investments Luxembourg Remote (Netherlands)
Apply Now

Mocht u interesse hebben in deze rol, dan kunt u direct solliciteren met een Engelstalig CV.

De uitdaging:

Als verbonden agent bij Fisher Investments bel je vermogende particulieren die wij aanbrengen en overtuig je hen om een afspraak te maken. Je ontmoet prospecten met het doel voor ons bedrijf nieuwe cliënten en activa binnen te halen. Voor deze functies is een ondernemende, proactieve houding erg belangrijk en je zult veel telefonisch contact moeten leggen (maar geen cold-calling) en directe adviserende verkoop om omzet te realiseren. Je wordt ondersteund door onze gespecialiseerde portefeuillebeheerders en de medewerkers van onze klantenservice, die cliënten helpen om de overstap te maken en de relatie met hen in stand houden.

De functie:

 • Je werkt van thuis uit als zelfstandige dienstverlener (verbonden agent) en focust volledig op acquisitie (geen administratieve taken of after-sales-service)
 • Je verkoopt aan vermogende particulieren
 • Je focust op het binnenhalen van nieuwe particuliere cliënten met meer dan € 350.000 aan liquide middelen
 • Je wordt ondersteund door onze teams en krijgt van Fisher een constante stroom leads en marketingmateriaal aangereikt
 • Je ontwikkelt een goed begrip van de marktfilosofie van Fisher Investments dankzij trainingssessies over uiteenlopende onderwerpen, van de kapitaalmarkten tot salestechnieken
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de Managing Director

Jouw profiel:

 • Je behaalt systematische en kwantificeerbare individuele verkoopsuccessen bij aandelenbeleggers
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met verkopen aan vermogende particulieren
 • Je hebt een met cijfers gestaafde staat van dienst in het binnenhalen van nieuwe beleggingsstromen

Je vertoont de kenmerken van een topverkoper:

 • Je bent gemotiveerd om doelen te stellen en te behalen: "geld is een maatstaf van succes"
 • Je neemt berekende risico's en kan ermee omgaan dat je nu eens wint, dan weer verliest
 • Je bent optimistisch ingesteld en beschouwt mislukkingen als kansen om te verbeteren en oplossingen te vinden
 • Je bent sterk op actie gericht en zet door bij tegenslagen
 • Je kunt een band opbouwen met een gevarieerd publiek dankzij je flexibele interpersoonlijke vaardigheden
 • Je gaat ethisch en professioneel te werk

Waarom Fisher Investments Luxembourg?

Wereldwijd onderscheidt Fisher Investments zich door het belang van zijn cliënten voorop te stellen, dienstverlening van wereldklasse te bieden en beleggen op een persoonlijke manier aan te pakken. Met onze ongecompliceerde en transparante kostenstructuur en onze gerenommeerde Europese bewaarders heb je de zekerheid dat we altijd in het belang van onze cliënten handelen. Wij zijn trots op ons unieke aanbod:

 • Een bijzonder lucratieve beloningsstructuur met onbegrensd inkomenspotentieel
 • Uitmuntende dienstverlening met een cliëntenretentie van 99%
 • Een transparante vergoedingenstructuur die het belang van het bedrijf afstemt op de prioriteiten van de cliënten
 • Opdeling van taken, zodat jij 100% van je tijd aan de verkoop kunt besteden
 • Mogelijkheid om voltijds van thuis uit te werken

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG HANTEERT ALS WERKGEVER EEN BELEID VAN GELIJKE KANSEN


The Opportunity:

As a Regional Sales Manager with Fisher Investments, you will call high-net-worth leads we provide, qualifying and scheduling face-to-face appointments. You will meet with prospective clients with the goal of gathering new clients and assets for our firm. This position is highly entrepreneurial and involves extensive calling (although no cold-calling) and direct consultative selling to close business. You will be supported by dedicated portfolio management and client service groups who manage the transition and retention of client relationships.

The Day-to-Day:

 • Work from your home as an independent contractor (tied agent) and focus totally on acquisition (no administrative or after-sale activities)
 • Sell to high net worth individuals
 • Focus on bringing on new private clients with liquid assets of more than 350,000 Euros
 • Receive support from our teams and have a constant flow of leads generated by Fisher and marketing materials
 • Cultivate an understanding of Fisher Investments market philosophy, supported by sessions ranging from Capital Markets to sales training
 • Report directly to the Managing Director

Your Qualifications:

 • Consistent and quantifiable individual sales success with stock market investors
 • 5+ years of success selling to high net worth individuals
 • Quantifiable track record in closing new investor business

Traits of top salespeople:

 • Motivated mindset to set and reach goals: "money is a measure of success"
 • Calculated risk-taker; willing to win-some, lose some
 • Optimistic outlook; see failures as opportunities to improve and find solutions
 • High activity orientation and persistent through setbacks
 • Ability to connect with a wide array of audiences through dynamic interpersonal skills
 • Highly ethical and professional

Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians. We pride ourselves on our:

 • Highly lucrative compensation structure with uncapped earning potential
 • First class service with a 99% client retention rate
 • Transparent fee structure that aligns firm interests with client priorities
 • Separation of job responsibilities so you can dedicate 100% of your time to sales
 • Full-time work from home opportunity

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

#LI-Remote

Apply Now
Top